Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 88.1
ze dne 10.05.2010

k návrhu na rozdělení odvodu části výtěžku z provozovaných výherních hracích přístrojů na území městské části Praha 17 – Řepy za rok 2009

Rada MČ

I. SCHVALUJE
návrh na rozdělení odvodu části výtěžku z provozovaných výherních hracích přístrojů na území městské části Praha 17 – Řepy za rok 2009

II. SCHVALUJE
1. poskytnutí účelových dotací příspěvkovým organizacím dle Přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. poskytnutí peněžitých darů organizacím dle Přílohy č. 2 tohoto usnesení

III. UKLÁDÁ
Mgr. B. Černovskému, zástupci starostky, předložit Návrh na rozdělení odvodu části výtěžku z provozovaných výherních hracích přístrojů na území městské části za rok 2009 k projednání a následnému schválení na zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 17 dne 19. 5. 2010

Tisk Export článku do PDF