Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 1.12
ze dne 18.11.2010

k návrhu na provedení úpravy územního plánu na pozemcích parc. č. 1030 a 1031/3, k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh na úpravu územního plánu na pozemcích parc. č. 1030 a 1031/3, k. ú. Řepy

II. SOUHLASÍ
s návrhem na úpravu územního plánu, typ úpravy: A – úprava míry využití území / úprava kódu míry využití území, na pozemcích parc. č. 1030 a 1031/3, k. ú. Řepy, který spočívá v úpravě kódu míry využití území z B na D (ze stávajícího koeficientu podlažních ploch KPP = 0,3 a koeficientu zeleně KZ = 0,75 (při podlažnosti 3+) na KPP = 0,8 a KZ = 0,5 při podlažnosti 3.
 
III. UKLÁDÁ
OÚRI zaslat stanovisko na adresu: Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního plánu, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Tisk Export článku do PDF