Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.9
ze dne 17.08.2011

k návrhu na odprodej vozidla Felicia AHX 77 – 72

Rada MČ

I. PROJEDNALA
informaci o technickém stavu vozidla Felicia  AHX 77 – 72 a srovnání cenových relací na trhu ojetých vozidel.

II. SOUHLASÍ
na základě bodu I. tohoto usnesení:
a) s vyřazením vozidla z provozu v rámci ÚMČ Praha 17
b) s prodejem vozidla za nejvyšší cenu dle navrženého postupu
c) v případě neúspěšné realizace dle bodu b, s ekologickou likvidací
        
III. UKLÁDÁ
OHOS ve spolupráci s KTA zabezpečit příslušné úkony

Tisk Export článku do PDF