Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 87.35
ze dne 28.04.2010

k návrhu na obsazení volného bytu o vel. 4+1 schváleného pro m. č. Praha 17 z kvóty volných bytů Magistrátu hl. města Prahy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh majetkové komise na pronájem volného bytu o vel. 4+1 z kvóty hl. města Prahy žadatelům o výměnu bytu z městské části Praha 17

II. SCHVALUJE
níže uvedené žadatele jako kandidáty na pronájem volných bytů z kvóty hl. m. Prahy, za podmínky splnění požadovaných podmínek Magistrátu hl. m. Prahy. Byt o vel. 4+1 navržený žadatel – manželé XY, trv. bytem Jiránkova 1136 (4 osoby) s podmínkou, že ukončí dohodou nájemní smlouvu k bytu o vel. 2+kk v 9. podlaží domu čp. 1136 v Jiránkově ulici, jehož jsou nájemci náhradník – manželé XY, trv. bytem Žufanova 1094 a Praha 5, K Chabům (3 osoby) s podmínkou, že ukončí dohodou nájemní smlouvu k bytu o vel. 2+kk ve 4. podlaží domu čp. 1094 v Žufanově ulici, jehož jsou nájemci

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM  doručit návrhy kandidátů splňujících podmínky MHMP na pronájem bytů na bytový odbor MHMP do termínu 30. 4. 2010

Tisk Export článku do PDF