Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 82.13
ze dne 10.02.2010

k návrhu městské části na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2010

Rada MČ

I. PROJEDNALA
Návrh městské části na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2010

II. SCHVALUJE
akce, u kterých bude podána žádost o dotaci z rezervy pro městské části vytvořené v kapitole 1016 schváleného rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2010
1. ZŠ genpor. Fr. Peřiny - výměna oken: ve výši 11 000 tis. Kč
2. Revitalizace území podél ul. Plzeňské s protihlukovým opatřením ve výši: 6 500 tis. Kč
3. Služebna městské policie: ve výši 3 400 tis. Kč

III. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru postupovat ve znění bodu II. tohoto usnesení a zpracovat žádosti o dotace z rezervy pro městské části vytvořené v kapitole 1016 schváleného rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2010 a předat tyto žádosti věcně příslušnému správci kapitoly rozpočtu hl. m. Prahy

Tisk Export článku do PDF