Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 99.27
ze dne 06.10.2010

k nároku na úhradu škody na havarovaném vozidle VW CARAVELLE

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ 
informaci vztahující se k havárii vozidla VW CARAVELLE

II. SCHVALUJE,
aby v případě, že řidič, který vozidlo řídil v době nehody, bude shledán vinným, nebyla vůči němu se strany MČ Praha 17 uplatňována náhrada vzniklé škody. Rada ve svém rozhodnutí zohlednila, že k havárii vozidla došlo v souvislosti se zásahem jednotky dobrovolných hasičů, kteří svou činnost vykonávají v obecném zájmu bez nároku na odměnu, s přihlédnutím k stáří a stavu vozidla dle znaleckého posudku a rovněž k osobnímu profilu řidiče vozu.

Tisk Export článku do PDF