Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 95.31
ze dne 11.08.2010

k náhradě škody na zdraví dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
informaci o rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ve věci náhrady škody na zdraví, na základě žaloby paní XY a dále stanovisko právní kanceláře JUDr. Oldřich Chudoba.

II. SCHVALUJE
v souladu s rozsudkem soudu a doporučením právní kanceláře, neprodlené zaplacení následujících částek:
a.    51 000,- Kč paní XY
b.    4 200,- Kč na účet Obvodního soudu pro Prahu 6
c.    13 670,- Kč právní zástupkyni žalobkyně
d.    financovat úhrady uvedené v tomto bodě tohoto usnesení z rezervy rozpočtu městské části a to formou úpravy rozpočtu v srpnu 2010

III. UKLÁDÁ
EKN zabezpečit neprodlené zaplacení částek dle předchozího bodu tohoto usnesení, právníkovi úřadu připravit podklady pro uplatnění úhrady částek dle předchozího bodu ze strany dodavatele – (Otakar Chládek – sadovnický a zahradnický servis Praha) na základě ustanovení smlouvy SM 0400000032 a následně zabezpečit realizaci.

Tisk Export článku do PDF