Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.29
ze dne 13.06.2011

k nabídkovému řízení na pronájem startovacího bytu

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s návrhem MK na konání veřejného losování vítěze nabídkového řízení na pronájem startovacího bytu o vel. 1+kk v 5. podlaží domu čp. 1077 v Nevanově ulici

II. STANOVUJE
v souladu se schválenými pravidly pronájmu startovacích bytů termín veřejného losování na 20. 6. 2011 v 12,30 hod. Termín bude zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách a zájemci budou o něm informování.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit výsledky veřejného losování k projednání nejbližšímu zasedání RMČ

Tisk Export článku do PDF