Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 4.4
ze dne 15.12.2010

k Jednacímu řádu komisí Rady městské části Praha 17

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh Jednacího řádu komisí Rady MČ Praha 17

II. SCHVALUJE
navržený Jednací řád komisí Rady MČ Praha 17

III. UKLÁDÁ
předsedům, členům a zapisovatelům jednotlivých komisí postupovat dle schváleného Jednacího řádu komisí Rady MČ Praha 17

Tisk Export článku do PDF