Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 2.30
ze dne 29.11.2010

k investičnímu poplatku za připojení odběrných míst elektro 1NP Makovského 1222 - 1227, 1140 - 1145

Rada MČ

I. PROJEDNALA
úhradu za zřízení odběrných míst elektrické energie pro jednotlivé provozovny, policii, byty, monitoring v 1. NP Makovského 1222 - 1227, 1140 - 1145
 
II. SOUHLASÍ
s úhradou za zřízení odběrných míst PRE v částce 39 800, - Kč forma úhrady bude složenkami na jednotlivá odběrná místa

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, ekonomickému odboru účetní zabezpečení bezúplatného předání majetku jinému útvaru územního samosprávného celku, starostce Bc. Jitce Synkové podpis předávacího protokolu

Tisk Export článku do PDF