Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 74.31
ze dne 14.10.2009

k informaci o řešení havárie na MŠ Socháňova

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
havarijní situaci na MŠ Socháňova a její řešení bez výběrového řízení

II. UKLÁDÁ
OŠK důsledně kontrolovat oprávněnost nákladů při opravě – na základě firmou předloženého detailního rozpočtu s tím, že maximální částka za provedené práce nepřesáhne výši 490 104, - Kč včetně DPH.

Tisk Export článku do PDF