Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 72.41
ze dne 14.09.2009

k informaci o ředitelském volnu ředitelů základních škol a základní umělecké školy Blatiny dne 16. 11. 2009

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
vyhlášení ředitelského volna ředitelů základních škol a základní umělecké školy Blatiny dne 16. 11. 2009

II. UKLÁDÁ
ředitelům škol s touto skutečností seznámit rodiče v dostatečném předstihu

III. UKLÁDÁ
ředitelům základních škol v případě zájmu zajistit provoz školní družiny.

Tisk Export článku do PDF