Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.63
ze dne 13.06.2011

k informaci o celoměstsky významných změnách I + II ÚP SÚ HMP, které byly projednány při společném jednání dne 24. 5. 2011

Rada MČ

I. PROJEDNALA
celoměstsky významné změny I + II ÚP SÚ HMP, které byly projednány při společném jednání dne 24. 5. 2011

-    Z 2001/00, lokalita „Masarykovo nádraží – Florenc“
-    Z2600/00, lokalita „Nákladové nádraží Žižkov“ a areál Vackov a. s.
-    Z 2710/00, Velké rozvojové území Smíchov – jih
-    Z 2454/00, území jižně od ulice V Olšinách – „Bečvářova vila“
-    Z2573/00, území severně od retenční nádrže Slatina po stávající ČOV Uhříněves
-    Z2274/00, území v okolí železničního podjezdu Průběžná - Švehlova

II. BERE NA VĚDOMÍ
celoměstsky významné změny I + II ÚP SÚ HMP, které byly projednány při společném jednání dne 24. 5. 2011

Tisk Export článku do PDF