Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 75.28
ze dne 26.10.2009

k II. etapě prodeje – Náklady spojené s převodem vlastnictví BJ bytového domu Vondroušova 1154 – 1160 v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
informaci  OSOM o vyčíslení nákladů ve smyslu usnesení ZMČ č. 5.15 ze dne 16. 5. 2007, které vzniknou kupujícím s převodem vlastnictví jednotek bytových panelových domů.

II. SCHVALUJE,
aby oprávnění nájemci bytového panelového domu v ul. Vondroušova 1154 – 1160 v k. ú. Řepy, kteří kupují bytové jednotky od obce hl. m. Prahy svěřené MČ Praha 17 do svého výlučného vlastnictví, hradili tyto náklady a poplatky spojené s převodem vlastnictví tj. 5.022,- Kč:

1/ za prohlášení vlastníka budovy: 1.700,- Kč+19% DPH (323,-Kč) = 2.023,- Kč
2/ za znalecký posudek – stanovení ceny: 1.300,- Kč+19% DPH (247,-  Kč) = 1.547,- Kč
3/ za právní pomoc: 800,- Kč+19% DPH (152,- Kč) = 952,- Kč
4/ za kolek na povolení vkladu do KN: 500,- Kč
Celkem: 5.022,-Kč                                                                  

III. REVOKUJE
usnesení RMČ č. 524 ze dne 2. 10. 2006

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM  postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF