Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 97.15
ze dne 08.09.2010

k hostování Cirkusu Prince na pozemku parc. č. 1241/1 v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost Cirkusu Prince, Náchodská 149, 193 00 Praha 9, o povolení hostování na pozemku parc. č. 1241/1 v k. ú. Řepy

II. ZAMÍTÁ
hostování Cirkusu Prince na pozemku parc. č. 1241/1 v k. ú. Řepy v termínu 12. – 24. 10. 2010

III. UKLÁDÁ
OSOM informovat žadatele

Tisk Export článku do PDF