Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 86.8
ze dne 14.04.2010

k fondu ústupového bydlení

Rada MČ

I. SCHVALUJE
aktualizaci pravidel Fondu ústupového bydlení

II. POVĚŘUJE
OSOM a OŽPD zajištěním následných kroků v souladu s Aktualizací pravidel FÚB  spočívající v sladění navazujících dokumentů: žádost o byt z FÚB, vstupní kritéria pro žadatele o pronájem bytu z FÚB

Tisk Export článku do PDF