Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.61
ze dne 13.06.2011

k finančnímu daru věnovaný firmou FRAMISTAV – Stavební a obchodní společnost, s. r. o. Městské části Praha 17 na financování výdajů v souvislosti s pořádáním akce Babí léto dne 10. 9. 2011

Rada MČ

I. PROJEDNALA
poskytnutí finančního daru ve výši 10 000, - Kč věnovaný firmou FRAMISTAV – Stavební a obchodní společnost, s. r. o., Jiránkova 1138, Praha 6 – Řepy, IČO: 25724045  

II. SOUHLASÍ
s přijetím tohoto daru na financování výdajů v souvislosti
s pořádáním akce Babí léto dne 10. 9. 2011

III. UKLÁDÁ
kanceláři starostky vyhotovit darovací smlouvu, starostce podpis příslušné smlouvy.

Tisk Export článku do PDF