Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.25
ze dne 13.07.2011

k finančnímu daru pana Josefa Sýkory, Nevanova, 160 00 Praha 6, Městské části Praha 17

Rada MČ

I. PROJEDNALA
poskytnutí finančního daru ve výši 3 000, - Kč věnovaný panem Josefem Sýkorou, Nevanova, 160 00 Praha 6, IČO: 40771326
 
II. SOUHLASÍ
s přijetím tohoto daru na financování výdajů v souvislosti s pořádáním kulturních, sportovních a společenských akcí v roce 2011

III. UKLÁDÁ
kanceláři starostky vyhotovit darovací smlouvu, starostce podpis příslušné smlouvy.

Tisk Export článku do PDF