Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.4
ze dne 13.06.2011

k finančnímu daru firmy Stavební řemesla – Zeman, s. r. o. Městské části Praha 17

Rada MČ

I. PROJEDNALA
poskytnutí finančního daru ve výši 30 000, - Kč firmou Stavební řemesla – Zeman, s. r. o., Náměstí 5. května 17, Jinočany
 
II. SOUHLASÍ
s přijetím tohoto daru na financování výdajů v souvislosti
s pořádáním kulturních a sportovních akcí v roce 2011
      
III. UKLÁDÁ
kanceláři starostky vyhotovit darovací smlouvu, starostce podpis příslušné smlouvy.

Tisk Export článku do PDF