Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.30
ze dne 29.06.2011

k finančnímu daru firmy PRANE s. r. o., U Beránky 11/685, 160 00 Praha 6, Městské části Praha 17

Rada MČ

I. PROJEDNALA
poskytnutí finančního daru ve výši 5 000, - Kč věnovaný firmou PRANE s. r. o., U Beránky 11/685, 160 00 Praha 6, IČO: 63667789
 
II. SOUHLASÍ
s přijetím tohoto daru na financování výdajů v souvislosti
s pořádáním akce „Babí léto“ – 10. 9. 2011

III. UKLÁDÁ
kanceláři starostky vyhotovit darovací smlouvu, starostce podpis příslušné smlouvy.

Tisk Export článku do PDF