Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.31
ze dne 05.09.2011

k finančnímu daru firmy C. W. R. Czech s. r. o., Domažlická 1256, 130 00 Praha 3, Městské části Praha 17

Rada MČ

I. PROJEDNALA
poskytnutí finančního daru ve výši 200 000, - Kč věnovaný C. W. R. Czech s. r. o.; Domažlická 1256, 130 00 Praha 3, IČO: 28385349

II. SOUHLASÍ
s přijetím tohoto daru na financování výdajů v souvislosti s pořádáním kulturních, společenských a sportovních akcí včetně prezentace MČ Prahy 17

III. UKLÁDÁ
kanceláři starostky vyhotovit darovací smlouvu, starostce podpis příslušné smlouvy

Tisk Export článku do PDF