Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.3
ze dne 17.08.2011

k finančnímu daru Československé obchodní banky a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Městské části Praha 17

Rada MČ

I. PROJEDNALA
poskytnutí finančního daru ve výši 15 000, - Kč věnovaný Československou obchodní bankou a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350

II. SOUHLASÍ
s přijetím tohoto daru na financování výdajů v souvislosti
s pořádáním akce „Babí léto“ – 10. 9. 2011

III. UKLÁDÁ
kanceláři starostky vyhotovit darovací smlouvu, starostce podpis příslušné smlouvy

Tisk Export článku do PDF