Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 14.12
ze dne 27.04.2011

k dopracování projektové dokumentace „Zateplení MŠ Laudova 1030 - 1031“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky zadané dle § 12 odst. odst. 3 a § 23 odst. 4 a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na dopracování projektové dokumentace „Zateplení MŠ Laudova 1030 - 1031“

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky na dopracování projektové dokumentace Domistav CZ, a. s.
IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107, Foerstrova 897, Hradec Králové
Nabídková cena bez DPH 59 500, - Kč, vč. DPH 71 400, - Kč

III. UKLÁDÁ
OÚRI vystavit objednávku

Tisk Export článku do PDF