Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.14
ze dne 11.04.2011

k dopracování projektové dokumentace „Stavební úpravy Sokolovny, Na Chobotě 125“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky zadané dle § 12 odst. odst. 3 a § 23 odst. 4 a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na dopracování projektové dokumentace „Stavebních úpravy Sokolovny, Na Chobotě 125“

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky na dopracování projektové dokumentace Ing. arch. Ivana Kocky, U Vodojemu 44/3072, 150 00 Praha 5, IČ: 112 26 382, DIČ: CZ 530131149
Nabídková cena bez DPH 6 500, - Kč, není plátce DPH

III. UKLÁDÁ
OÚRI vystavit objednávku

Tisk Export článku do PDF