Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 81.1
ze dne 27.01.2010

k dopracované dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění „Paralelní RWY 06R/24L letiště Praha Ruzyně“

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
dopracovanou dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění „Paralelní RWY 06R/24L letiště Praha Ruzyně“

II. SOUHLASÍ
se záměrem na realizaci „Paralelní RWY 06R/24L letiště Praha Ruzyně“ s podmínkou finanční kompenzace nákladů na hlukovou ochranu škol.

III. UKLÁDÁ OÚRI informovat MŽP

Tisk Export článku do PDF