Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.16
ze dne 11.04.2011

k doplnění zastřešení pasáží Makovského 1222 - 1227 a 1140 - 1145, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
cenovou nabídku firmy Metrostav a. s. na zhotovení „Doplnění zastřešení pasáží Makovského 1222 - 1227 a 1140 - 1145, Praha 6 – Řepy“

II. SOUHLASÍ
s přijetím cenové nabídky firmy Metrostav a. s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, provozovna Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5
Makovského 1140 - 1145 a 1222 - 1227: bez DPH 3 23 909, - Kč, vč. DPH 3 877 090, - Kč

III. SOUHLASÍ
s financováním z fondu obnovy úpravou rozpočtu

IV. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis smlouvy

Tisk Export článku do PDF