Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.34
ze dne 13.06.2011

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1232/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1232 až 1234

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej b. j. č. 1232/XY v ul. Galandova 1232 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci paní XY.

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit  prodej b. j. č. 1232/XY v ul. Galandova 1232 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci paní XY, která nebyla uvedena v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 17.5 ze dne 21. 1. 2009 – schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu v ul. Galandova 1232 -1234 – prodej V. etapa.

Cena bytu č. 1232/XY bude stanovena dle původně vypracovaného znaleckého posudku navýšeného o cenu tech. zhodnocení nebo velké opravy provedené MČ Praha 17 (viz Zásady prodeje bytových jednotek v panelových domech z majetku MČ Praha 17, bod Ocenění a platební podmínky, druhý odstavec)

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF