Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.25
ze dne 21.09.2011

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1157/XY o velikosti 1+kk pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1154 až 1160 v k. ú. Řepy, prodej II. etapa

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej bytové jednotky č. 1157/XY ul. Vondroušova 1157 ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci panu XY
     
II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej b. j. č. 1157/XY v ul. Vondroušova 1157 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci panu XY, který nebyl uveden v příloze č. 1 Usnesení ZMČ č. 22.6 ze dne 4. 11. 2009 – schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Vondroušova 1154 –1160 v MČ Praha 17 – II. etapa

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF