Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 88.23
ze dne 10.05.2010

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1156/XY o vel. 3+1 pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1154 až 1160 v k.ú. Řepy, prodej II. etapa

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej b.j. č. 1156/XY  o vel. 3+1 v ul. Vondroušova 1156 v k.ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům manželům XY

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej b.j.č. 1156/XY v ul. Vondroušova 1156 v k.ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným  nájemcům manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 22.6 ze dne 4.11.2009 – schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu v ul. Vondroušova 1154-1160 – prodej II. etapa

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF