Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 90.36
ze dne 14.06.2010

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1289/XY pro prodej BJ bytového domu Španielova čp. 1284 – 1290

Rada MČ

I. PROJEDNALA
revokaci usnesení RMČ č. 80.44 ze dne 18. 1. 2010

II. REVOKUJE
usnesení RMČ č. 80.44 ze dne 18. 1. 2010

III. PROJEDNALA
prodej b. j. č. 1289/XY v ul. Španielova čp. 1289 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci paní XY

IV. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
revokovat usnesení ZMČ č. 25.30 ze dne 27. 1. 2010 a schválit prodej b. j. č. 1289/XY v ul. Španielova čp. 1289 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci paní XY, která nebyla uvedena v  příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 24.10 ze dne 16. 12. 2009, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Španielova čp. 1284 až 1290 v k. ú. Řepy – prodej VI. etapa

V. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF