Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 83.18
ze dne 24.02.2010

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1287/XY pro prodej BJ bytového domu Španielova čp. 1284 – 1290

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej b. j. č. 1287/XY v ul. Španielova čp. 1287 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci, slečně XY

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej b. j. č. 1287/XY v ul. Španielova čp. 1287 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci, slečně XY, která nebyla uvedena v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 24.10 ze dne 16. 12. 2009, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Španielova čp. 1284 - 1290 v k. ú. Řepy – prodej VI. etapa

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF