Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.31
ze dne 23.11.2011

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1286/XY o velikosti 3+1 pro prodej BJ bytového domu Španielova čp. 1284 – 1290 v k. ú. Řepy, prodej VI. etapa

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej b. j. č. 1286/XY v ul. Španielova 1286 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci panu XY

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej b. j. č. 1286/XY v ul. Španielova 1286 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, nájemci panu XY, který nebyl uveden v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 24.10 ze dne 16. 12. 2009 – schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu v ul. Španielova 1284 - 1290 – prodej VI. etapa

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF