Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 85.24
ze dne 22.03.2010

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1244/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1243 – 1246

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej b. j. č. 1244/XY v ul. Galandova 1244 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci pana XY.

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit  prodej b. j. č. 1244/XY v ul. Galandova 1244 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust.  § 6 zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci panu XY, který nebyl uveden v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 24.9 ze dne 16. 12. 2009 – schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu v ul. Galandova 1243 - 1246 – prodej V. etapa

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF