Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 78.29
ze dne 07.12.2009

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1164/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1161 - 1166

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej b. j. č. 1164/XY v bytovém domě  Vondroušova čp. 1161 - 1166 v k. ú. Řepy, prodej IV. etapa, ve smyslu ust. § 6 zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci slečně XY

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej b. j. 1164/XY o velikosti 3 + 1 v bytovém domě Vondroušova čp. 1161 - 1166 v k. ú. Řepy, prodej IV. etapa ve smyslu ust. § 6 zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci slečně XY.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF