Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 84.28
ze dne 10.03.2010

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1158/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1154 - 1160

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej b. j. č. 1158/XY ul. Vondroušova čp. 1158 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněné nájemkyni pí. XY.    

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej b. j. č. 1158/XY v ul. Vondroušova čp. 1158 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněné nájemkyni pí. XY, která nebyla uvedena v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 22.6 ze dne 4. 11. 2009, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Vondroušova čp. 1154 - 1160 v k. ú. Řepy – prodej II. etapa

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF