Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 89.55
ze dne 02.06.2010

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1157/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1154 - 1160

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej b. j. č. 1157/XY o vel. 1+kk v ul. Vondroušova 1157 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněné nájemkyni pí. XY

II. NESOUHLASÍ
s prodejem b. j. č. 1157/XY v ul. Vondroušova 1157 v k. ú. Řepy, z důvodu spoluvlastnictví bytového domu v Praze 2, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněné nájemkyni pí. XY, která nebyla uvedena v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 22.6 ze dne 4. 11. 2009 – schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu v ul. Vondroušova 1154 - 1160 – prodej II. etapa

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM seznámit žadatele se stanoviskem Rady MČ

Tisk Export článku do PDF