Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 94.16
ze dne 27.07.2010

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1156/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1154 - 1160

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej bytové jednotky č. 1156/XY o vel. 3+1/L ul. Vondroušova 1156 ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům bratrům XY.

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej b. j. č. 1156/XY v ul. Vondroušova 1156 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům bratrům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 usnesení ZMČ č. 22.6 ze dne 4. 11. 2009 – schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Vondroušova 1154 – 1160 v m. č. Praha 17 – II. etapa

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF