Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 14.26
ze dne 27.04.2011

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1138/XY pro prodej BJ bytového domu Jiránkova čp. 1138

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej b. j. č. 1138/XY v ul. Jiránkova 1138 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci panu XY.

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit  prodej b. j. č. 1138/XY v ul. Jiránkova 1138 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci panu XY, který nebyl uveden v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 21.18 ze dne 23. 9. 2009 – schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu v ul. Jiránkova 1138 – prodej V. etapa.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF