Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 85.21
ze dne 22.03.2010

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1138/XY pro prodej BJ bytového domu Jiránkova čp. 1138

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh na prodej b. j. č. 1138/XY v ul. Jiránkova čp. 1138 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům manželům XY

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej b. j. č. 1138/XY v ul. Jiránkova čp. 1138 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 usnesení  ZMČ Prahy 17 č. 21.18 ze dne 23. 9. 2009, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Jiránkova čp. 1138 v k. ú. Řepy – prodej V. etapa

III. UKLÁDÁ 
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF