Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 76.31
ze dne 11.11.2009

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1138/XY pro prodej BJ bytového domu Jiránkova 1138

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej b. j. č. 1138/XY v bytovém domě  Jiránkova čp. 1138  v k. ú. Řepy, prodej V. etapa, ve smyslu ust. § 6 zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci paní XY.

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej b. j. 1138/XY o velikosti 3+1/L v bytovém domě Jiránkova 1138 v k. ú. Řepy, prodej V. etapa ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci paní XY, která nebyla uvedena v příloze č. 1.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ.

Tisk Export článku do PDF