Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 89.54
ze dne 02.06.2010

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1137/XY pro prodej BJ bytového domu Jiránkova čp. 1137

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej bytové jednotky č. 1137/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Jiránkova čp. 1137 v m. č. Praha 17, oprávněnému nájemci paní XY.

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej bytové jednotky č. 1137/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Jiránkova čp. 1137 v m. č. Praha 17 oprávněnému nájemci paní XY, která nebyla uvedena v příloze č. 1 Usnesení ZMČ Prahy 17 č. 21.17 ze dne 23. 9. 2009, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Jiránkova 1137 v m. č. Praha 17 – prodej IV. etapa

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF