Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 86.30
ze dne 14.04.2010

k dokumentaci bouracích prací pro odstranění rodinného domu na pozemku parc. č. 594 v k. ú. Řepy, ul. ČistovickáI. PROJEDNALA výběrové řízení na výběr zpracovatele dokumentace bouracích prací pro odstranění rodinného domu na pozemku parc. č. 594 v k. ú.

Rada MČ

I. PROJEDNALA
výběrové řízení na výběr zpracovatele dokumentace bouracích prací pro odstranění rodinného domu na pozemku parc. č. 594 v k. ú. Řepy, ul. Čistovická.

II. SCHVALUJE
zpracování dokumentace bouracích prací pro odstranění rodinného domu na pozemku parc. č. 594 v k. ú. Řepy, firmou SPECTA s. r. o., za cenu 26.250, - Kč bez DPH.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF