Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 72.42
ze dne 14.09.2009

k dodatku ke smlouvě „Oprava střechy nové budovy Žalanského 68/54, Praha 6 – Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí dodatku ke smlouvě č. 2009/2602 veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na „Opravu střechy nové budovy Žalanského 68/54, Praha 6 – Řepy „

II. SOUHLASÍ
s uzavřením dodatku ke smlouvě nabídky firmy Hidos s. r. o., Vocelova 1135, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27491323, jejíž nabídková cena víceprací je 18 516,56 Kč s DPH

III. UKLÁDÁ
odboru školství a kultury zajistit vše potřebné, starostce podpis dodatku ke smlouvě o dílo č. 2009/2602

Tisk Export článku do PDF