Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.14
ze dne 30.03.2011

k dodatku ke smlouvě o provozu a údržbě veřejného osvětlení SM2010/0782 Makovského 1222 - 1227, 1140 - 1145

Rada MČ

I. PROJEDNALA
uzavření dodatku ke smlouvě o provozu a údržbě veřejného osvětlení SM2010/0782 Makovského 1222 - 1227, 1140 - 1145 s firmou Eltodo Citelum s. r. o. na prodloužení správy zařízení

II. SOUHLASÍ
s uzavřením dodatku na prodloužení správy zařízení veřejného osvětlení s firmou Eltodo Citelum s. r. o. Novodvorská 1010/14, Praha 4, IČ: 25751018

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis dodatku

Tisk Export článku do PDF