Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 61.1
ze dne 09.01.2013

k Dodatku č. 3 Organizačního řádu

Rada MČ

I. SCHVALUJE,
v návaznosti na usnesení ZMČ č. 17.6 ze dne 12. 12. 2012, znění Dodatku č. 3 Organizačního řádu

II. UKLÁDÁ
tajemníku ÚMČ zabezpečit příslušné úkony

Tisk Export článku do PDF