Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 1.10
ze dne 18.11.2010

k dodatku č. 2 - Stavební úpravy obj. Žufanova 1112 - 1114, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
dodatek víceprací č. 2 akce „Stavební úpravy obj. Žufanova 1112 - 1114, Praha 6 - Řepy“
 
II. SOUHLASÍ
s přijetím dodatku č. 2 víceprací firmy Stavební řemesla – Zeman, s. r. o., U vojenské nemocníce 1200, 169 02 Praha 6 – Střešovice, IČ: 649 46 134
Cena dodatku víceprací č. 2 - bez  DPH 131 716, 92 Kč, vč. DPH 158 060, 30 Kč
Souhlasí s financováním z fondu obnovy úpravou rozpočtu

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis dodatku č. 2 smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF