Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.9
ze dne 30.03.2011

k Dodatku č. 1 Organizačního řádu schváleného usnesením RMČ č. 2.27 ze dne 29. 11. 2010

Rada MČ

I. SE SEZNÁMILA
se zněním dodatku č. 1 Organizačního řádu schváleného usnesením RMČ č. 2.27 ze dne 29. 11. 2010.

II. SCHVALUJE
předložené znění výše zmíněného dodatku s účinností od 1. 4. 2011.

Tisk Export článku do PDF