Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 76.11
ze dne 11.11.2009

k dodatku č. 1 „Oprava hřiště ZŠ Španielova – 2. 3. 4. etapa“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
dodatek č. 1 „Oprava hřiště ZŠ Španielova – 2. 3. 4. etapa“

II. SOUHLASÍ
s přijetím dodatku č. 1 zhotovitele:  J. I. H., IČ: 41157834, Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10 
Nabídková cena bez DPH 162 154,83 Kč, s DPH 192 964,25 Kč

III. UKLÁDÁ
OURI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis dodatku č. 1

Tisk Export článku do PDF