Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.11
ze dne 17.08.2011

k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Výměna výtahů ZŠ J. Wericha, Španielova 1111, Praha 6 – Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí dodatku č. 1 vícepráce dle § 23 odst. 5 písm. b) veřejné zakázky na dodávku „Výměna výtahů ZŠ J. Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy“, která byla zadána dle § 12 odst. 2 a § 38 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném podlimitním řízení
 
II. SOUHLASÍ
s přijetím dodatku č. 1 firmy Výtahy Vaněrka s. r.o., U Hrádku 2960, 415 01 Teplice, IČ: 254 79 296
Nabídková cena víceprací  bez DPH 36 797, - Kč, vč. DPH 44 156,40 Kč
Financování z rozpočtu M. č. Praha 17.

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF