Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 92.9
ze dne 30.06.2010

k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce „Přeložka kabelů DP u obj. Makovského 1222 - 1227 a 1140 - 1145, Praha 6 – Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Přeložka kabelů DP u obj. Makovského 1222 - 1227 a 1140 - 1145, Praha 6 – Řepy“ firmy Elektrizace Praha spol. s. r. o., Pod Táborem 3a, 190 01 Praha 9, IČ: 614 64 89

II. SOUHLASÍ
s dodatkem č. 1 ve výši 22 680 Kč bez DPH, 27 216 Kč vč. DPH

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis dodatku smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF